Plicní středisko Teplice

MUDr. Stanislav Holub

Pokračovat na web... Žádost o recept

Nepřehlédněte

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 budeme mít zavřeno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Děkujeme za pochopení

Využijte možnosti se na vyšetření k MUDr. Jonášové, MUDr. Suché a MUDr. Holubovi objednat předem na tel. čísle 774 642 796 nebo mailem objednani@plicniteplice.cz.

Před tím než Vám přidělíme termín vyšetření, potřebujeme od Vás několik údajů: Jméno, příjmení, rodné číslo, pojišťovnu, telefon,
důvod vyšetření / potíže,termíny/časy, kdy nemůžete (např. dopoledne , odpoledne).

Preventivní a vstupní vyšetření do zaměstnání a popisy snímků plic jsou stále bez objednání.

MUDr. Holubová ordinuje nadále bez objednání.

Spustili jsme aplikaci, která vám umožní odesílat žádosti o e-recept. Žádost bude vyřízena během následujícího pracovního dne a na vaše číslo vám přijde SMS s receptem.

Přidejte se k nám na facebook a dozvíte se tak o změnách ordinačních hodin a další důležité informace.

Otevřít facebook

Úvod

Poskytujeme komplexní zdravotní péči v oboru pneumologie. V naší ambulanci je funkční laboratoř k vyšetření plicních parametrů a radiologická část k rentgenovému vyšetření plic.

Spirometrie

Základní křivka F-V, bronchodilatační testy.

Bodypletysmografie

Vyšetření plicní difúze

Zátěžové bronchoprovokační testy s metacholinem

Screeningové vyšetření syndromu spánkové apnoe

Ordinační hodiny

Pondělí
7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý
7:00 - 12:00 13:00 - 15:00*
Středa
7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Čtvrtek
7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek
7:00 - 12:00

Posledního pacienta přijmeme půl hodiny před koncem ordinačních hodin.

* Každé první úterý v měsíci ordinujeme jen do 12:00 hodin.

Náš tým

MUDr. Hana Holubová

Hlavní lékař

MUDr. Stanislav Holub

Lékař

MUDr. Vladimíra Suchá

Lékař

MUDr. Veronika Kaplanová

Lékař

MUDr. Andrea Jonášová

Lékař

Miroslava Antošová

Vrchní sestra

Šárka Holá

Zástupce vrchní sestry

Ivana Bláhová

Sestra

Yveta Koníčková

Sestra

Kateřina Pospíšilová

Sestra

Lucie Peklová

Sestra

Alžběta Divišová

Radiologický asistent

Valentina Rochshina

Radiologický asistent

Natálie Mindlová

Sestra

Marina Dzendzelovská

Sestra

Galerie

Články

Ambulantní screeningové vyšetření syndromu spánkové apnoe

 1. Pacient se objedná osobně nebo telefonicky na určitý termín
 2. Pacient obdrží přístroj (viz obrázek) a bude zaučen o jeho zapojení
 3. Večer před ulehnutím si přístroj nasadí a zapne
 4. Druhý den ráno přístroj přinese a bude vyhodnocen záznam
 5. V případě potvrzení syndromu spánkové apnoe zajistíme další vyšetření
U pacientů s následujícími symptomy nebo nemocemi lze uvažovat o syndromu spánkové apnoe:
 • Denní spavost, porucha koncentrace, deprese
 • Silné chrápání
 • Obezita
 • Rezistentní nebo noční hypertenze
 • Noční buzení, dušení, nykturie, dechové pauzy
 • Recidivující infarkty myokardu nebo cévní mozkové příhody, arytmie
 • Infarkt myokardu nebo cévní mozkové příhody v mladém věku

RTG

Zhotovujeme RTG vyšetření hrudníku ve dvou projekcích. Provádíme vstupní a preventivní prohlídky do zaměstnání, vyšetření před výjezdy do zahraničí apod. Od září 2008 byla provedena digitalizace RTG pracoviště. Pracoviště splňuje všechny požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Na žádost pacienta, nebo při odesílání k dalšímu vyšetření, provádíme vypalování snímků na CD nosiče.

Spirometrie

Popis spirometrie

Spirometrií lékař zjišťuje funkci Vašich plic, tedy jak dobře jsou plíce schopné nádechu a výdechu. Spirometr je přístroj, který zakreslí vaše dýchání jako graf závislosti objemu plic na čase.

Co dělat před spirometrií

Před vyšetřením nekuřte, nejezte těžko stravitelná jídla a oblečte si pohodlné oblečení. Cestu k lékaři si naplánujte s dostatečnou časovou rezervou, ať nejste dušní ještě před vstupem do ordinace.

Proces spirometrie

Spirometrie se nemusíte obávat, ale její výsledek velmi záleží na Vaší spolupráci s lékařem. Posadíte se před spirometr, dostanete kolíček na nos a budete požádáni, abyste ústy pevně obemkli náustek přístroje. Pak budete dýchat do přístroje podle pokynů lékaře.

Budete požádáni o maximální nádech a o maximální výdech. Velmi důležitou částí vyšetření je maximální nádech následovaný co nejprudším výdechem, až do úplného vydechnutí . Celé vyšetření trvá 5 – 10 minut.

Pletysmografie

Celotělová pletysmografie slouží ke zjišťování reziduálního objemu plic a totální plicní kapacity. Běžnější funkční vyšetření plic – spirometrie (měření objemu nadechovaného a vydechovaného vzduchu) tyto objemy nezměří.

Plíce se totiž ani při maximálním výdechu nevyprázdní úplně a objemu, který v plicích zůstane po maximálním výdechu, říkáme „reziduální“. Totální kapacita plic se rovná součtu vitální kapacity (měřitelné spirometrií) a reziduálního objemu.

Princip vyšetření

Měření objemu plic využívá fyzikální vlastnosti plynů popsané Boyle-Marriotovým zákonem. Tito pánové si všimli, že součin objemu (V) a tlaku (p) v uzavřeném tělese zůstává konstantní.

V . p = konst.

Zvětšením tlaku je zmenšen objem a naopak. Když stlačuji nafouknutý pouťový balónek, zmenšuji jeho objem a zvětšuji tlak uvnitř, až nakonec balónek praskne.
Člověk při dýchání střídavě zvětšuje a zmenšuje objem svého hrudníku. Když sedíte uzavřeni ve vzduchotěsném boxu pletysmografu, zrcadlí se vaše dýchací pohyby ve změnách objemu a tlaku v boxu.
Při Vašem nádechu se zvětšuje objem Vašich plic a s nimi i celý hrudník. Tím zmenšíte objem vzduchu v boxu a protože je box vzduchotěsný, zvětší se v něm tlak. Při výdechu se děje totéž naopak.
Pletysmograf měří tlakové a objemové změny v boxu a tlakové změny ve Vašich plicích, z těchto údajů lze dopočítat objem Vašich plic.
Před vyšetřením by neměl pacient kouřit a informovat lékaře o lécích, které užívá.
Pokud trpí klaustrofobií (úzkostí ze stísněných prostor), oznámí to svému lékaři.

Proces pletysmografie

Při vyšetření sedí pacient ve vzduchotěsném boxu s prosklenými dveřmi a dýchá přes náustek. Na nos dostane kolíček.
Během vyšetření pacient poslouchá pokyny zdravotníků, které uslyší z reproduktoru umístěného v boxu. V boxu je i mikrofon, aby naopak obsluha slyšela pacienta.
V náustku, přes který pacient dýchá, je záklopka. Ta se vždy na chvíli uzavře a v tu chvíli se pacient snaží o nádech a výdech.
Během vyšetření je pacient požádán i o prudký nádech a výdech, v náustku je totiž zabudován průtokoměr, který registruje velikost okamžitého průtoku vzduchu v litrech za vteřinu.
Vyšetření trvá asi 10 minut.

Výsledek pletysmografie

Výsledek celotělové pletysmografie dostane pacient ihned po konci vyšetření.
Znalost reziduálního objemu a jeho poměru k totální plicní kapacitě pomáhá odlišit obstrukční a restrikční poruchy dýchání.
Při astmatu, typické obstrukční poruše, je totální kapacita plic normální. Člověk se zúženými průduškami má problém vydechnout, v plicích zbývá po výdechu více vzduchu. Reziduální objem a jeho poměr k totální kapacitě jsou proto zvýšené.
Typickou restrikční poruchou je plicní fibróza (vazivová přeměna plic). Toto onemocnění snižuje pružnost plic, zhoršuje schopnost pořádně se nadechnout. Snížena je totální kapacita plic a s ní i reziduální objem, jejich vzájemný poměr však zůstává normální.

Feno

FENO je nová moderní vyšetřovací metoda v naší ordinaci. Vyšetření FENO se provádí v případě podezření na Astma bronchiale. Jedná se o metodu stanovující FENO (oxid dusnatý) ve vydechovaném vzduchu - ukazatel odrážející zánětlivé děje specifické pro astma bronchiale. Jde o neinvazivní, rychlou, na spolupráci pacienta nenáročnou a především snadno použitelnou metodu v praxi. Vysoké hodnoty ukazují na přítomnost zánětu v dýchacích cestách, který je podkladem bronchiálního astmatu. Vlastní vyšeření je jednoduché výsledek je znám do 2 minut.

Vyšetření je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Bronchomotorické testy

Dělíme je na bronchodilatační a bronchokonstrikční.

Bronchodilatační testy provádíme při zjištění obstrukční ventilační poruchy a zjišťujeme okamžitou reverzibilitu obstrukce způsobené hlavně spasmem hladkých svalů dýchacích cest. Nejdříve provedeme základní funkční vyšetření, následuje aplikace zvoleného léku (nejčastěji salbutamol nebo ipratropium) a kontrolní funkční vyšetření (obvykle za 15 a 30 minut).

Bronchokonstrikčními testy (testy bronchiální hyperreaktivity) zjišťujeme vystupňovanou reaktivitu dýchacích cest na exogenní nebo endogenní podněty, charakterizovanou přechodným zúžením dýchacích cest a zvýšením odporů dýchacích cest. Tato vyšetření indikujeme v rámci diferenciální diagnostiky kašle, dušnosti, při podezření na astma bronchiale, ale také v rámci monitorování bronchiální hyperreaktivity v průběhu léčby.

nhalační bronchokonstrikční testy jsou dnes nejčastěji prováděny s metacholinem. Nejprve je provedeno základní funkční vyšetření, poté následuje inhalace provokační látky metacholin . Po každé inhalaci opakujeme funkční vyšetření, nedojde-li k poklesu parametrů, pokračujeme v testu následující vyšší koncentrací. Test ukončujeme při pozitivní reakci (nejčastěji pokles FEV1 o 20% proti výchozí hodnotě) nebo po dosažení nejvyšší koncentrace stanovené protokolem.

Bicyklová spiroergometrie

Jedná se o zátěžové vyšetření, se současným měřením spotřeby kyslíku a výdeje oxidu uhličitého. Dále je monitorována také plicní ventilace a srdeční činnost pomocí EKG.

Vyšetření zahrnuje
 • vyšetření plicních funkcí - spirometrii, oscilometrii
 • maximální zátěžový test na ergometru
 • vyhodnocení maximálních parametrů oběhového a dýchacího systému
 • stanovení ventilačního a anaerobního prahu a tréninkových intenzit
 • výsledky vyšetření zhodnotí lékař
Cíl vyšetření

Posoudit výkonnost pacienta, odhalit skrytou dušnost a její příčiny. Dále lze na základě vyšetření stanovit tepovou frekvenci pro stanovení optimální zátěže sportovců.

Vyšetření se provádí ve většině případů bez předchozího vysazení léků.

Pacient si přinese sportovní oblečení, obuv a ručník.

Příprava před vyšetřením není nutná.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.