Pletysmografie Článek

Přidáno dne 28. 10. 2015 17:43

Zpět na výpis článků

Celotělová pletysmografie slouží ke zjišťování reziduálního objemu plic a totální plicní kapacity. Běžnější funkční vyšetření plic – spirometrie (měření objemu nadechovaného a vydechovaného vzduchu) tyto objemy nezměří.

Plíce se totiž ani při maximálním výdechu nevyprázdní úplně a objemu, který v plicích zůstane po maximálním výdechu, říkáme „reziduální“. Totální kapacita plic se rovná součtu vitální kapacity (měřitelné spirometrií) a reziduálního objemu.

Princip vyšetření

Měření objemu plic využívá fyzikální vlastnosti plynů popsané Boyle-Marriotovým zákonem. Tito pánové si všimli, že součin objemu (V) a tlaku (p) v uzavřeném tělese zůstává konstantní.

V . p = konst.

Zvětšením tlaku je zmenšen objem a naopak. Když stlačuji nafouknutý pouťový balónek, zmenšuji jeho objem a zvětšuji tlak uvnitř, až nakonec balónek praskne.

Člověk při dýchání střídavě zvětšuje a zmenšuje objem svého hrudníku. Když sedíte uzavřeni ve vzduchotěsném boxu pletysmografu, zrcadlí se vaše dýchací pohyby ve změnách objemu a tlaku v boxu.

Při Vašem nádechu se zvětšuje objem Vašich plic a s nimi i celý hrudník. Tím zmenšíte objem vzduchu v boxu a protože je box vzduchotěsný, zvětší se v něm tlak. Při výdechu se děje totéž naopak.

Pletysmograf měří tlakové a objemové změny v boxu a tlakové změny ve Vašich plicích, z těchto údajů lze dopočítat objem Vašich plic.

Před vyšetřením by neměl pacient kouřit a informovat lékaře o lécích, které užívá.

Pokud trpí klaustrofobií (úzkostí ze stísněných prostor), oznámí to svému lékaři.

Proces pletysmografie

Při vyšetření sedí pacient  ve vzduchotěsném boxu s prosklenými dveřmi a dýchá přes náustek. Na nos dostane kolíček.

Během vyšetření pacient poslouchá  pokyny zdravotníků, které uslyší z reproduktoru umístěného v boxu. V boxu je i mikrofon, aby naopak obsluha slyšela pacienta.

V náustku, přes který pacient dýchá, je záklopka. Ta se vždy na chvíli uzavře a v tu chvíli se pacient snaží o nádech a výdech.

Během vyšetření je pacient požádán i o prudký nádech a výdech, v náustku je totiž zabudován průtokoměr, který registruje velikost okamžitého průtoku vzduchu v litrech za vteřinu.

Vyšetření trvá asi 10 minut.

Výsledek pletysmografie

Výsledek celotělové pletysmografie dostane pacient ihned po konci vyšetření.

Znalost reziduálního objemu a jeho poměru k totální plicní kapacitě pomáhá odlišit obstrukční a restrikční poruchy dýchání.

Při astmatu, typické obstrukční poruše, je totální kapacita plic normální. Člověk se zúženými průduškami má problém vydechnout, v plicích zbývá po výdechu více vzduchu. Reziduální objem a jeho poměr k totální kapacitě jsou proto zvýšené.

Typickou restrikční poruchou je plicní fibróza (vazivová přeměna plic). Toto onemocnění snižuje pružnost plic, zhoršuje schopnost pořádně se nadechnout. Snížena je totální kapacita plic a s ní i reziduální objem, jejich vzájemný poměr však zůstává normální.


Copyright © Plicní středisko Teplice s. r. o. 2019

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde