Bronchomotorické testy Článek

Přidáno dne 28. 10. 2015 17:39

Zpět na výpis článků

Dělíme je na  bronchodilatační a bronchokonstrikční.

Bronchodilatační testy provádíme při zjištění obstrukční ventilační poruchy a zjišťujeme okamžitou reverzibilitu obstrukce způsobené hlavně spasmem hladkých svalů dýchacích cest. Nejdříve provedeme základní funkční vyšetření, následuje aplikace zvoleného léku (nejčastěji salbutamol nebo ipratropium) a kontrolní funkční vyšetření (obvykle za 15 a 30 minut).

Bronchokonstrikčními testy (testy bronchiální hyperreaktivity) zjišťujeme vystupňovanou reaktivitu dýchacích cest na exogenní nebo endogenní podněty, charakterizovanou přechodným zúžením dýchacích cest a zvýšením odporů dýchacích cest. Tato vyšetření indikujeme v rámci diferenciální diagnostiky kašle, dušnosti, při podezření na astma bronchiale, ale také v rámci monitorování bronchiální hyperreaktivity v průběhu léčby

Inhalační bronchokonstrikční testy jsou dnes nejčastěji prováděny s metacholinem. Nejprve je provedeno základní funkční vyšetření, poté následuje inhalace provokační látky metacholin . Po každé inhalaci opakujeme funkční vyšetření, nedojde-li k  poklesu parametrů, pokračujeme v testu následující vyšší koncentrací. Test ukončujeme při pozitivní reakci (nejčastěji pokles FEV1 o 20% proti výchozí hodnotě) nebo po dosažení nejvyšší koncentrace stanovené protokolem.


Copyright © Plicní středisko Teplice s. r. o. 2019

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich